ปักกิ่ง, เชียงุรุ้ง
ลาว, หลวงพระบาง
เที่ยวเวียดนาม, เว้ ดานัง ฮอยอัน
 
 
“นครเขมรัฐตุงคบุรี” เป็นชื่อที่ตั้งก่อนหน้า จะเรียงสั้น ๆ ว่า “เชียงตุง” ซึ่งหมายถึงแว่น แคว้นที่เจริญรุ่งเรืองด้วย พระพุทธศาสนา และวัฒนธรรม อุดมไปด้วยป่าไม้และ มีเจ้าฟ้า ที่เข้มแข็งปกครอง ตามหลักฐานทั้งหลาย ได้ระบุไว้ว่าเชียงตุงมีเจ้าฟ้าปกครองอยู่ 48 พระองค์ พระองค์สุดท้าย คือ "เจ้ารัตนะก้อน แก้วอินแถลง" ซึ่งอยู่ร่วมสมัยกับ รัชกาลที่ 5 ของไทย พระองค์ปกป้องเมืองเชียงตุง ไม่ให้กลาย เป็นเมืองอาณานิคมของ จักรวรรดิอังกฤษ

เมืองเชียงตุง ที่มีฉายาว่า “นครเขมรัฐตุงคบุรี” หรือเป็นเมืองที่มี 3 จอม 7 เชียง 9 หนอง 12 ประตู
P.B.TRAVEL AGENCY CENTER CO.,LTD. | ใบอนุญาตนำเที่ยวเลขที่ 21/0458 http://www.pb-travelthailand.com, Contact Us info@pb-travelthailand.com   Admin 
สำนักงานใหญ่ เชียงราย 811/3 ถ.พหลโยธิน ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย โทร. 053-712884, 053-742844 (Auto) แฟกซ์ 053-742854
สำนักงาน เชียงใหม่ 191/2 ถนนช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50100 โทร.
053-272338 (Auto) แฟกซ์ 053-272339
สำนักงาน กรุงเทพฯ 171/17 หมูบ้านสินธานี ลาดพร้าว 80 ถ.ลาดพร้าว เขต วังทองหลาง กทม. โทร. 02-5381811 (Auto) แฟกซ์ 02-5382245
ออกแบบ และพัฒนาโดย แสง คำแก้ว ©บริษัท พี.บี.ทราเวล เอเจนซี่ เซนเตอร์ จำกัด