ย่างกุ้ง-หงสาวดี-พระธาตุอินทร์แขวน

blog-img

highlight

ย่างกุ้ง-หงสาวดี-พระธาตุอินทร์แขวน 2 คืน 3 วัน เที่ยวเอง ไม่ต้องรอกรุ๊ป
เที่ยวส่วนตัวสบายใจกว่า พิเศษ พักหรูที่ Summit Park View 4 ดาว/ Best Western Green Hills 4 stars หรือ Vintage Luxury Yacht Hotel 5 stars
เที่ยวพม่าไปกับ พี.บี.ทราเวล เที่ยวครบ กินอิ่ม พักสบาย กับสายการบินนกแอร์
ครบ 8 ท่านเดินทางทันที เดินทางแบบกรุ๊ปส่วนตัว นอนหรู 4-5 ดาว
สัมผัสอารยธรรมเก่าแก่และ ประเพณีที่เป็นเอกลักษณ์ของพม่า อิ่มบุญ...นมัสการมหาบูชาสถาน.......มหาเจดีย์ชเวดากอง เจดีย์ศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองพม่า

วันเดินทาง ราคา จำนวนทั้งหมด จำนวนที่เหลือ
02 Jul 2017 - 04 Jul 201712,90000
18 Jul 2017 - 20 Jul 201712,90000
More Info

ย่างกุ้ง สิเรียม 1 คืน 2 วัน ทัวร์ไหว้พระดัง ในย่างกุ้ง

blog-img

highlight

เพียงท่านละ 9,900 บาท ไม่ต้องรอกรุ๊ป เที่ยวส่วนตัวสบายใจกว่า
เพียง 2 ท่าน เดินทางวันธรรมดาทุกวันได้ทันที ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป
พิเศษ พักหรูที่  Summit Park View /Best Western Green Hills 4 ดาว
หรือ Vintage Luxury Yacht Hotel 5 stars     

วันเดินทาง ราคา จำนวนทั้งหมด จำนวนที่เหลือ
03 Jul 2017 - 04 Jul 20179,90000
04 Jul 2017 - 05 Jul 20179,90000
05 Jul 2017 - 06 Jul 20179,90000
01 Aug 2017 - 02 Aug 20179,90000
More Info

ย่างกุ้ง - หงสาวดี 1 คืน 2 วัน ไหว้พระ 9 วัดดังพม่า

blog-img

highlight

เพียงท่านละ 9,900 บาท ไม่ต้องรอกรุ๊ป เที่ยวส่วนตัวสบายใจกว่า
เพียง 2 ท่าน เดินทางวันธรรมดาทุกวันได้ทันที ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป
พิเศษ พักหรูที่  Summit Park View /Best Western Green Hills 4 ดาว
หรือ Vintage Luxury Yacht Hotel 5 stars

วันเดินทาง ราคา จำนวนทั้งหมด จำนวนที่เหลือ
03 Jul 2017 - 04 Jul 20179,90000
04 Jul 2017 - 05 Jul 20179,90000
More Info

ย่างกุ้งทัวร์ 1 วัน ไหว้พระเจดีย์ชเวดากอง เทพทันใจ สมใจนึก

blog-img

highlight

ย่างกุ้งทัวร์ 1 วัน  ไหว้พระเจดีย์ชเวดากอง เทพทันใจ สมใจนึก
เพียงท่านละ 6,900 บาท ไม่ต้องรอกรุ๊ป เที่ยวส่วนตัวสบายใจกว่า
เพียง 2 ท่าน เดินทางวันธรรมดาตามวันที่กำหนดได้ทันที ตั้งแต่วันนี้ เป็นต้นไป

 

วันเดินทาง ราคา จำนวนทั้งหมด จำนวนที่เหลือ
04 Jul 2017 - 04 Jul 20176,90000
05 Jul 2017 - 05 Jul 20176,90000
12 Jul 2017 - 12 Jul 20176,90000
13 Jul 2017 - 13 Jul 20176,90000
18 Jul 2017 - 18 Jul 20176,90000
19 Jul 2017 - 19 Jul 20176,90000
More Info

DD04 ย่างกุ้ง-หงสาวดี-พระธาตุอินทร์แขวน 1 คืน 2 วัน

blog-img

highlight

ย่างกุ้ง-หงสาวดี-พระธาตุอินทร์แขวน 1 คืน 2 วัน (เที่ยววัดส าคัญครบเหมือนโปรแกรม 2 คืน 3 วัน) เพียงท่านละ 11,900 บาท ไม่ต้องรอกรุ๊ป เที่ยวส่วนตัวสบายใจกว่า เพียง 2 ท่าน เดินทางวันธรรมดาทุกวันได้ทันทีตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป

วันเดินทาง ราคา จำนวนทั้งหมด จำนวนที่เหลือ
11 Jul 2017 - 12 Jul 201711,90000
13 Jul 2017 - 14 Jul 201711,90000
25 Jul 2017 - 26 Jul 201711,90000
More Info