CTSEK8 HONGKONG อิ่มบุญ อิ่มช้อป NGONGPING

blog-img

highlight

โดยสายการบินเอมิเรตส์

บินโดยเครื่อง AIRBUS A380 รุ่นใหม่ล่าสุด ใหญ่ที่สุดในโลก

นั่งกระเช้า 360 องศา ไหว้พระใหญ่โป่วหลิน

ไหว้พระแชกงหมิว หรือ วัดกังหัน

นมัสการเทพเจ้าหวังต้าเซียน ณ วัดหวังต้าเซียน

นมัสการเจ้าแม่กวนอิม…อ่าวรีพัลส์เบย์...หรืออ่าวน้ำตื้น

พิเศษ!!...นั่งพีคแทรม ชมสีสันของแสงไฟยามค่ำคืนของฝั่งเกาลูน

ช้อปปิ้งสุดมันส์ ตลาดกลางคืนเลดี้มาร์เก็ต /

จิมซ่าจุ่ย / ซิตี้เกจ เอาท์เลท

วันเดินทาง ราคา จำนวนทั้งหมด จำนวนที่เหลือ
24 Mar 2018 - 26 Mar 201818,90020
30 Mar 2018 - 01 Apr 201818,90020
31 Mar 2018 - 02 Apr 201818,900110
05 Apr 2018 - 07 Apr 201821,900120
06 Apr 2018 - 08 Apr 201822,90060
07 Apr 2018 - 09 Apr 201821,9002121
11 Apr 2018 - 13 Apr 201823,9003128
12 Apr 2018 - 14 Apr 201824,900183
13 Apr 2018 - 15 Apr 201826,900134
14 Apr 2018 - 16 Apr 201826,9002626
15 Apr 2018 - 17 Apr 201824,9002520
20 Apr 2018 - 22 Apr 201819,9002118
21 Apr 2018 - 23 Apr 201819,9002525
27 Apr 2018 - 29 Apr 201819,9002626
28 Apr 2018 - 30 Apr 201819,9002626
29 Apr 2018 - 01 May 201822,9002626
More Info

CTSEK7 HONGKONG DISNEYLAND

blog-img

highlight

โดยสายการบินเอมิเรตส์

บินโดยเครื่อง AIRBUS A380 รุ่นใหม่ล่าสุด ใหญ่ที่สุดในโลก 

สนุกสุดหรรษา กับ ฮ่องกงดิสนีย์แลนด์ เต็มวัน!!

นมัสการพระ 3 วัดดัง วัดแชกงหมิว หรือ วัดกังหัน  

วัดหวังต้าเซียน...เจ้าแม่กวนอิมอ่าวรีพัลส์เบย์

พิเศษ!!...นั่งพีคแทรม ชมสีสันของแสงไฟยามค่ำคืนของฝั่งเกาลูน

ช้อปปิ้งสุดมันส์ ตลาดกลางคืนเลดี้มาร์เก็ต / จิมซ่าจุ่ย / ถนนนาธาน

วันเดินทาง ราคา จำนวนทั้งหมด จำนวนที่เหลือ
24 Mar 2018 - 26 Mar 201820,9002121
30 Mar 2018 - 01 Apr 201820,9002626
31 Mar 2018 - 02 Apr 201819,9002626
05 Apr 2018 - 07 Apr 201823,90080
06 Apr 2018 - 08 Apr 201824,9002626
07 Apr 2018 - 09 Apr 201823,9002121
11 Apr 2018 - 13 Apr 201825,9002825
12 Apr 2018 - 14 Apr 201826,900170
13 Apr 2018 - 15 Apr 201828,900112
14 Apr 2018 - 16 Apr 201828,9002626
15 Apr 2018 - 17 Apr 201826,9002626
20 Apr 2018 - 22 Apr 201821,9001812
21 Apr 2018 - 23 Apr 201821,9002626
27 Apr 2018 - 29 Apr 201821,9002626
28 Apr 2018 - 30 Apr 201821,9002626
29 Apr 2018 - 01 May 201824,9003232
More Info

CHERRY BLOSSOM IN KOREA

blog-img

highlight

วันชินฮึงซา – อุทยานซอรัคซาน + CABLE CAR - DUTY FREE – ตลาดเมียงดง – รร.โซล โรงเรียนสอนทำกิมจิ + ชุดประจำชาติฮันบก – สวนสนุก EVERAND – ฮอตเกนามู - COSMETIC OUTLET - N SEOUL TOWER น้ำมันสน – ศูนย์สมุนไพรโสม – ถนนยออีโด - พระราชวังชางด็อกกุง - พลอยอะเ

วันเดินทาง ราคา จำนวนทั้งหมด จำนวนที่เหลือ
24 Mar 2018 - 28 Mar 201817,99900
25 Mar 2018 - 29 Mar 201817,99900
26 Mar 2018 - 30 Mar 201817,99900
27 Mar 2018 - 31 Mar 201817,99900
28 Mar 2018 - 01 Apr 201818,99900
29 Mar 2018 - 02 Apr 201818,99900
30 Mar 2018 - 03 Apr 201819,99900
31 Mar 2018 - 04 Apr 201819,99900
01 Apr 2018 - 05 Apr 201819,99900
02 Apr 2018 - 06 Apr 201819,99900
03 Apr 2018 - 07 Apr 201819,99900
04 Apr 2018 - 08 Apr 201821,99900
05 Apr 2018 - 09 Apr 201821,99900
06 Apr 2018 - 10 Apr 201821,99900
07 Apr 2018 - 11 Apr 201821,99900
08 Apr 2018 - 12 Apr 201822,99900
11 Apr 2018 - 15 Apr 201827,99900
12 Apr 2018 - 16 Apr 201829,99900
13 Apr 2018 - 17 Apr 201829,99900
14 Apr 2018 - 18 Apr 201829,99900
15 Apr 2018 - 19 Apr 201822,99900
16 Apr 2018 - 20 Apr 201822,99900
17 Apr 2018 - 21 Apr 201822,99900
18 Apr 2018 - 22 Apr 201819,99900
19 Apr 2018 - 23 Apr 201819,99900
20 Apr 2018 - 24 Apr 201819,99900
21 Apr 2018 - 25 Apr 201818,99900
22 Apr 2018 - 26 Apr 201818,99900
23 Apr 2018 - 27 Apr 201818,99900
24 Apr 2018 - 28 Apr 201818,99900
25 Apr 2018 - 29 Apr 201819,99900
More Info

TOKYO SAKURA STRONG

blog-img

highlight

นาริตะ - วัดอาซากุสะ – วนอุทยานฮาโกเน่–ล่องเรือทะเลสาบอาชิ–โอวาคุดานิ- ภูเขาไฟฟูจิ (ชั้นที่ 5) – พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว – ชมซากุระ ณ อุเอโนะ - ช้อปปิ้งชินจูกุ โตเกียว – อิสระเลือกช้อปปิ้งเต็มวัน หรือเลือกซื้อทัวร์ ดิสนีย์แลนด์ -

วันเดินทาง ราคา จำนวนทั้งหมด จำนวนที่เหลือ
24 Mar 2018 - 28 Mar 201829,90000
25 Mar 2018 - 29 Mar 201829,90000
26 Mar 2018 - 30 Mar 201829,90000
27 Mar 2018 - 31 Mar 201829,90000
28 Mar 2018 - 01 Apr 201829,90000
29 Mar 2018 - 02 Apr 201829,90000
30 Mar 2018 - 03 Apr 201829,90000
31 Mar 2018 - 04 Apr 201829,90000
01 Apr 2018 - 05 Apr 201829,90000
02 Apr 2018 - 06 Apr 201830,90000
03 Apr 2018 - 07 Apr 201830,90000
04 Apr 2018 - 08 Apr 201830,90000
10 Apr 2018 - 14 Apr 201843,90000
11 Apr 2018 - 14 Apr 201845,90000
12 Apr 2018 - 16 Apr 201845,90000
13 Apr 2018 - 17 Apr 201845,90000
14 Apr 2018 - 18 Apr 201845,90000
16 Apr 2018 - 20 Apr 201831,90000
17 Apr 2018 - 21 Apr 201828,90000
18 Apr 2018 - 22 Apr 201828,90000
19 Apr 2018 - 23 Apr 201828,90000
20 Apr 2018 - 24 Apr 201828,90000
21 Apr 2018 - 25 Apr 201828,90000
24 Apr 2018 - 28 Apr 201828,90000
25 Apr 2018 - 29 Apr 201828,90000
27 Apr 2018 - 01 May 201830,90000
28 Apr 2018 - 02 May 201830,90000
More Info

SAKURA FULL BLOOM IN TOKYO

blog-img

highlight

ล่องเรือทะเลสาบอาชิ–โอวาคุดานิ-ช้อปปิ้งโกเทมบะ เอ้าต์เล็ท-วัดอาซากุสะ-ช้อปปิ้งชินจูกุ อาบน้ำแร่ธรรมชาติ + ทานขาปูยักษ์-ภูเขาไฟฟูจิ (ชั้นที่ 5) – เปิดประสบการณ์ใหม่ กับ พิธีชงชาแบบญี่ปุ่น ชมซากุระ ณ เมืองไซตามะ - เมืองคาวาโกเอะ – ถนนคุราซึคุระ – หอนาฬิกา

วันเดินทาง ราคา จำนวนทั้งหมด จำนวนที่เหลือ
24 Mar 2018 - 28 Mar 201832,90000
25 Mar 2018 - 29 Mar 201832,90000
26 Mar 2018 - 30 Mar 201832,90000
27 Mar 2018 - 31 Mar 201832,90000
28 Mar 2018 - 01 Apr 201832,90000
29 Mar 2018 - 02 Apr 201832,90000
30 Mar 2018 - 03 Apr 201832,90000
31 Mar 2018 - 04 Apr 201832,90000
01 Apr 2018 - 05 Apr 201832,90000
02 Apr 2018 - 06 Apr 201833,90000
03 Apr 2018 - 07 Apr 201833,90000
04 Apr 2018 - 08 Apr 201835,90000
05 Apr 2018 - 09 Apr 201839,90000
07 Apr 2018 - 11 Apr 201839,90000
08 Apr 2018 - 12 Apr 201839,90000
09 Apr 2018 - 13 Apr 201839,90000
More Info

HKG06 ฮ่องกง ลันเตา หลี่หยุ่นมุ่น 3วัน 2คืน

blog-img

highlight

สักการะ 3 สิ่งศักดิ์สิทธิ์ของฮ่องกง นั่งกระเช้าลอยฟ้า นองปิง 360 องศา

วันเดินทาง ราคา จำนวนทั้งหมด จำนวนที่เหลือ
24 Mar 2018 - 26 Mar 201816,90000
30 Mar 2018 - 01 Apr 201817,90000
06 Apr 2018 - 08 Apr 201820,90000
12 Apr 2018 - 14 Apr 201823,90000
04 May 2018 - 06 May 201817,90000
12 May 2018 - 14 May 201817,90000
01 Jun 2018 - 03 Jun 201817,90000
22 Jun 2018 - 24 Jun 201817,90000
06 Jul 2018 - 08 Jul 201817,90000
13 Jul 2018 - 15 Jul 201817,90000
14 Jul 2018 - 16 Jul 201817,90000
20 Jul 2018 - 22 Jul 201817,90000
03 Aug 2018 - 05 Aug 201817,90000
10 Aug 2018 - 12 Aug 201819,90000
11 Aug 2018 - 13 Aug 201819,90000
17 Aug 2018 - 19 Aug 201817,90000
24 Aug 2018 - 26 Aug 201817,90000
25 Aug 2018 - 27 Aug 201817,90000
01 Sep 2018 - 03 Sep 201817,90000
07 Sep 2018 - 09 Sep 201817,90000
08 Sep 2018 - 10 Sep 201817,90000
21 Sep 2018 - 23 Sep 201817,90000
06 Oct 2018 - 08 Oct 201817,90000
12 Oct 2018 - 14 Oct 201819,90000
19 Oct 2018 - 21 Oct 201817,90000
20 Oct 2018 - 22 Oct 201817,90000
More Info

HKG12 ฮ่องกง ลันเตา มาเก๊า 3วัน2คืน

blog-img

highlight

เยือนยุโรปกลางเอเชีย วัดอาม่า, โบสถ์เซนต์ปอล, เยี่ยมชมเวเนเชี่ยน นมัสการเจ้าแม่กวนอิมที่หาด REPULSE BAY+หมุนกังหัน แก้ชง ณ วัดแชกง เก็บภาพประทับใจกับหอไอเฟล ช้อปปิ้งย่านดังอาทิถนนนาธาน

วันเดินทาง ราคา จำนวนทั้งหมด จำนวนที่เหลือ
24 Mar 2018 - 26 Mar 201818,99900
05 Apr 2018 - 07 Apr 201822,99900
11 Apr 2018 - 13 Apr 201823,99900
14 Apr 2018 - 16 Apr 201825,99900
27 Apr 2018 - 29 Apr 201819,99900
11 May 2018 - 13 May 201819,99900
12 May 2018 - 14 May 201819,99900
18 May 2018 - 20 May 201819,99900
25 May 2018 - 27 May 201819,99900
07 Jul 2018 - 09 Jul 201819,99900
29 Jul 2018 - 31 Jul 201819,99900
04 Aug 2018 - 06 Aug 201819,99900
25 Aug 2018 - 27 Aug 201819,99900
14 Sep 2018 - 16 Sep 201819,99900
More Info

HKG11 ฮ่องกง ลันเตา ดิสนีย์แลนด์ พีคเทรม 3วัน2คืน

blog-img

highlight

นั่งรถรางพีค แทรม ชมวิวเกาะฮ่องกงบนยอดเขา วิคตอเรีย พีค หมุนกังหันขอโชคลาภและแก้ชงตามความเชื่อของคนฮ่องกง ณ วัดแชกงหมิว เต็มอิ่มกับ ดิสนีย์แลนด์ กับเครื่องเล่นโซนใหม่ I RONMAN Experience สักการะพระใหญ่ วัดโป่วหลิน ตื่นตาตื่นใจกับ แสง สี SYMPHONY OF LI

วันเดินทาง ราคา จำนวนทั้งหมด จำนวนที่เหลือ
24 Mar 2018 - 26 Mar 201818,90000
30 Mar 2018 - 01 Apr 201818,90000
04 Apr 2018 - 06 Apr 201817,90000
06 Apr 2018 - 08 Apr 201821,90000
13 Apr 2018 - 15 Apr 201825,90000
14 Apr 2018 - 16 Apr 201825,90000
15 Apr 2018 - 17 Apr 201821,90000
20 Apr 2018 - 22 Apr 201818,90000
21 Apr 2018 - 23 Apr 201818,90000
27 Apr 2018 - 29 Apr 201818,90000
28 Apr 2018 - 30 Apr 201818,90000
11 May 2018 - 13 May 201817,99900
12 May 2018 - 14 May 201817,99900
18 May 2018 - 20 May 201817,99900
19 May 2018 - 21 May 201817,99900
25 May 2018 - 27 May 201817,99900
01 Jun 2018 - 03 Jun 201817,99900
08 Jun 2018 - 10 Jun 201817,99900
15 Jun 2018 - 17 Jun 201817,99900
22 Jun 2018 - 24 Jun 201817,99900
29 Jun 2018 - 01 Jul 201817,99900
07 Sep 2018 - 09 Sep 201817,99900
14 Sep 2018 - 16 Sep 201817,99900
21 Sep 2018 - 23 Sep 201817,99900
05 Oct 2018 - 07 Oct 201818,99900
06 Oct 2018 - 08 Oct 201818,99900
12 Oct 2018 - 14 Oct 201819,99900
13 Oct 2018 - 15 Oct 201820,99900
19 Oct 2018 - 21 Oct 201818,99900
20 Oct 2018 - 22 Oct 201818,99900
21 Oct 2018 - 23 Oct 201818,99900
26 Oct 2018 - 28 Oct 201818,99900
27 Oct 2018 - 29 Oct 201818,99900
More Info

HKG02 มาเก๊า ฮ่องกง นองปิง 3วัน2คืน

blog-img

highlight

เยือนยุโรปกลางเอเชีย วัดอาม่า ,โบสถ์เซนต์ปอล, เยี่ยมชมเวเนเชี่ยน ชม THE VENETIAN MACAU โรงแรมคาสิโนหรูระดับ 6 ดาว เก็บภาพประทับใจกับหอไอเฟลจำลอง ณ THE PARISIAN MACAO นมัสการขอพรไหว้พระวัดหวังต้าเซียน + วัดแชกงหมิว ณ ฮ่องกง

วันเดินทาง ราคา จำนวนทั้งหมด จำนวนที่เหลือ
24 Mar 2018 - 26 Mar 201816,99900
20 Apr 2018 - 22 Apr 201816,99900
21 Apr 2018 - 23 Apr 201816,99900
04 May 2018 - 06 May 201816,99900
11 May 2018 - 13 May 201816,99900
12 May 2018 - 14 May 201816,99900
18 May 2018 - 20 May 201815,99900
19 May 2018 - 21 May 201815,99900
25 May 2018 - 27 May 201815,99900
26 May 2018 - 28 May 201815,99900
More Info

HKG01 มาเก๊า จูไห่ เซิ่นเจิ้น ฮ่องกง 4วัน3คืน

blog-img

highlight

ไหว้พระแก้ชง ณ วัดาม่า + ขอพรเจ้าแม่กวนอิมริมทะเล เยี่ยมชมโบสถ์เซนต์ปอล + ชมความงามรูปปั้นสาวงามหวีหนี่ ชมความงามของพระราชวังหยวนหมิง+โชว์สุดอลังการ เก็บภาพประทับใจกับเมืองจำลองของจีน หมุนกังหันแก้ชง ณ วัดแชกงหมิว+ขอพรความรัก ณ วัดหวังต้าเซียน ช้อ

วันเดินทาง ราคา จำนวนทั้งหมด จำนวนที่เหลือ
24 Mar 2018 - 27 Mar 201813,99900
19 Apr 2018 - 22 Apr 201813,99900
20 Apr 2018 - 23 Apr 201813,99900
21 Apr 2018 - 24 Apr 201813,99900
03 May 2018 - 06 May 201813,99900
10 May 2018 - 13 May 201813,99900
11 May 2018 - 14 May 201813,99900
12 May 2018 - 15 May 201813,99900
17 May 2018 - 20 May 201813,99900
18 May 2018 - 21 May 201813,99900
19 May 2018 - 22 May 201813,99900
More Info

TRULY IN SINGAPORE 3D2N

blog-img

highlight

น้ำพุแห่งความมั่งคั่ง - การ์เด้น บายเดอะเบย์ - มารีน่าเบย์แซน - เกาะเซนโตซ่า - ช้อปปิ้งออร์ชาร์ด - วัดพระเขี้ยวแก้ว

วันเดินทาง ราคา จำนวนทั้งหมด จำนวนที่เหลือ
24 Mar 2018 - 26 Mar 201815,88800
31 Mar 2018 - 02 Apr 201815,88800
More Info

LIGHTEN OF MANDALAY 3D2N

blog-img

highlight

สะพานไม้สักอูเบ็ง ยาวที่สุดในโลก - วัดจอกตอจี - ภูเขาสกายน์ เจดีย์กวงมูดอร์ - วัดอูมินทงแส่ - เจดีย์มิงกุน - ระฆังมิงกุน - เจดีย์ชินผิวเม

วันเดินทาง ราคา จำนวนทั้งหมด จำนวนที่เหลือ
24 Mar 2018 - 26 Mar 201810,88800
07 Apr 2018 - 09 Apr 201810,88800
14 Apr 2018 - 16 Apr 201810,88800
21 Apr 2018 - 23 Apr 20189,88800
28 Apr 2018 - 30 Apr 20189,88800
More Info

DOUBLE FANSIPAN 3D2N

blog-img

highlight

จัตุรัสบาดิงห์ - สุสานโฮจิมินห์ - ทำเนียบประธานาธิบดี วัดเจดีย์เสาเดียว - หมู่บ้าน CAT CAT - น้ำตกสัเงิน - ถนน 36 สาย

วันเดินทาง ราคา จำนวนทั้งหมด จำนวนที่เหลือ
24 Mar 2018 - 26 Mar 201811,88800
30 Mar 2018 - 01 Apr 201811,88800
05 Apr 2018 - 07 Apr 201812,88800
14 Apr 2018 - 16 Apr 201815,88800
15 Apr 2018 - 17 Apr 201814,88800
16 Apr 2018 - 18 Apr 201811,88800
29 Apr 2018 - 01 May 201813,88800
04 May 2018 - 06 May 201812,88800
08 Jun 2018 - 10 Jun 201811,88800
15 Jun 2018 - 17 Jun 201811,88800
22 Jun 2018 - 24 Jun 201811,88800
29 Jun 2018 - 01 Jul 201811,88800
More Info

MEMORIES DANANG

blog-img

highlight

เมืองดานัง – เมืองเว้ – พระราชวังเว้ – ตลาดดองบา - ล่องเรือมังกรชมแม่น้ำหอม เมืองเว้ - วัดเทียนมู่ – สุสานจักรพรรดิไคดิงห์ – เมืองฮอยอัน -หมู่บ้านแกะสลัก ล่องเรือกระด้งหมู่บ้านกั๊มทาน - สะพานญี่ปุ่น - บ้านเลขที่ 101 – เมืองดานัง-หาดหมีเคว – วัดหลินอึ๋ง

วันเดินทาง ราคา จำนวนทั้งหมด จำนวนที่เหลือ
24 Mar 2018 - 26 Mar 201810,88800
05 Apr 2018 - 07 Apr 201811,88800
12 Apr 2018 - 14 Apr 201814,88800
15 Apr 2018 - 17 Apr 201815,88800
12 May 2018 - 14 May 201811,88800
19 May 2018 - 21 May 201811,88800
15 Jun 2018 - 17 Jun 201810,88800
13 Jul 2018 - 15 Jul 201810,88800
03 Aug 2018 - 05 Aug 201810,88800
More Info

FAMOUS IN TAIWAN 5D4N BY TG

blog-img

highlight

เที่ยวฟาร์มแกะชิงจิ้ง - ช้อปปิ้งซีเหมินติง Mitsui Outlet มื้ออาหารกลางวันสุดพิเศษ !! ตึกไทเป 101 ชั้น 86

วันเดินทาง ราคา จำนวนทั้งหมด จำนวนที่เหลือ
24 Mar 2018 - 28 Mar 201825,90000
06 Apr 2018 - 10 Apr 201828,90000
11 Apr 2018 - 15 Apr 201833,90000
14 Apr 2018 - 18 Apr 201830,90000
18 Apr 2018 - 22 Apr 201825,90000
21 Apr 2018 - 25 Apr 201825,90000
More Info