IT98 ทัวร์ไต้หวัน ไทเป เหย๋หลิ่ว จิ่วเฟิ่น ปล่อยโคมผิงซี กระเช้าเมาคง 4 วัน3คืน

blog-img

highlight

IT98 ทัวร์ไต้หวัน ไทเป เหย๋หลิ่ว จิ่วเฟิ่น ปล่อยโคมผิงซี กระเช้าเมาคง 4 วัน3คืน

ไทเป อุทยานหลิ่ว  เหย่หลิ๋ว  หมู่บ้านจิ่วเฟิ่น ปล่อยโคมผิงซี ตึกไทเป 101  กระเช้าเมาคง อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค ตลาดซีเหมินติง ตลาดซิหลิน

พัก:  ไทเป 2คืน  เถาหยวน 1คืน

เดินทางโดยสายการบิน TIGER AIR TAIWAN น้ำหนักกระเป๋า 20 KG

วันเดินทาง ราคา จำนวนทั้งหมด จำนวนที่เหลือ
26 Apr 2018 - 29 Apr 201815,8883030
03 May 2018 - 06 May 201814,888253
10 May 2018 - 13 May 201815,888254
17 May 2018 - 20 May 201814,8883030
24 May 2018 - 27 May 201814,888303
31 May 2018 - 03 Jun 201814,8883030
08 Jun 2018 - 11 Jun 201812,888300
22 Jun 2018 - 25 Jun 201813,888300
06 Jul 2018 - 09 Jul 201813,8883027
20 Jul 2018 - 23 Jul 201813,8883030
26 Jul 2018 - 29 Jul 201816,8883028
10 Aug 2018 - 13 Aug 201817,8883030
24 Aug 2018 - 27 Aug 201812,8883025
06 Sep 2018 - 09 Sep 201813,8883030
13 Sep 2018 - 16 Sep 201813,8883030
20 Sep 2018 - 23 Sep 201814,8883030
27 Sep 2018 - 30 Sep 201814,8883030
04 Oct 2018 - 07 Oct 201815,8883030
11 Oct 2018 - 14 Oct 201815,8883030
18 Oct 2018 - 21 Oct 201815,8883030
More Info

CHERRY SWEET IN KOREA

blog-img

highlight

RAILBIKE - โรงเรียนสอนทำกิมจิ + ชุดฮันบก – สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ – COSMETIC - OUTLET – โซลทาวเวอร์ ถนนยออีโด - พระราชวังชางด็อกกุง – หมู่บ้านนัมซานฮันอก - DUTY FREE - ตลาดเมียงดง พลอยอะเมทิส – TRICK EYE & ICE MUSEUM – ศูนย์สมุนไพรโสม - PAJU OUTLET - ล

วันเดินทาง ราคา จำนวนทั้งหมด จำนวนที่เหลือ
26 Apr 2018 - 30 Apr 201818,99900
27 Apr 2018 - 01 May 201818,99900
28 Apr 2018 - 02 May 201818,99900
More Info

SAKURA LAND IN OSAKA TAKAYAMA

blog-img

highlight

โอซาก้า – ฟูชิมิ อินาริ – วัดคินคาคุจิ – นาโกย่า – เทศกาลแสงสีนาบานะ โน ซาโตะ - อิออน จัสโก้ นาโกย่า – ทาคายาม่า – หมู่บ้านชิราคาวะโกะ -”เขตเมืองเก่าซันมาชิซึจิ ปราสาทโอซาก้า – ช้อปปิ้งชินไซบาชิ – ริงกุเอ้าท์เล็ท - สนามบินคันไซ

วันเดินทาง ราคา จำนวนทั้งหมด จำนวนที่เหลือ
26 Apr 2018 - 01 May 201843,90000
01 May 2018 - 06 May 201841,90000
02 May 2018 - 07 May 201841,90000
03 May 2018 - 08 May 201841,90000
08 May 2018 - 13 May 201841,90000
09 May 2018 - 14 May 201841,90000
15 May 2018 - 20 May 201841,90000
16 May 2018 - 21 May 201841,90000
22 May 2018 - 27 May 201841,90000
23 May 2018 - 28 May 201843,90000
More Info

SNOW WALL OSAKA TAKAYAMA

blog-img

highlight

โอซาก้า – เกียวโต – วัดคิโยมิสึ – ฟูชิมิ อินาริ – วัดคินคาคุจิ – นาโกย่า – อิออน จัสโก้ นาโกย่า – ทาคายาม่า – หมู่บ้านชิราคาวะโกะ -” ที่ทำการเก่าเมืองทาคายาม่า - เขตเมืองเก่าซันมาชิซึจิ – ปราสาทมัตซึโมโต้ โทยาม่า – เส้นทางสายโรแมนติค - กำแพงหิมะบนเทือกเ

วันเดินทาง ราคา จำนวนทั้งหมด จำนวนที่เหลือ
26 Apr 2018 - 01 May 201843,90000
01 May 2018 - 06 May 201841,90000
02 May 2018 - 07 May 201841,90000
03 May 2018 - 08 May 201841,90000
08 May 2018 - 13 May 201841,90000
09 May 2018 - 14 May 201841,90000
15 May 2018 - 20 May 201841,90000
16 May 2018 - 21 May 201841,90000
22 May 2018 - 27 May 201841,90000
23 May 2018 - 28 May 201843,90000
More Info

HKG05 ฮ่องกง ลันเตา ดิสนีย์แลนด์ พีคเทรม 4วัน2คืน

blog-img

highlight

นั่งรถรางพีค แทรม ชมวิวเกาะฮ่องกงบนยอดเขา วิคตอเรีย พีค หมุนกังหันขอโชคลาภและแก้ชงตามความเชื่อของคนฮ่องกง ณ วัดแชกงหมิว เต็มอิ่มกับ ดิสนีย์แลนด์ กับเครื่องเล่นทั้งหมด 7 โซน นั่งกระเช้านองปิง 360 องศา สักการะพระใหญ่ ณ วัดโป่วหลิน

วันเดินทาง ราคา จำนวนทั้งหมด จำนวนที่เหลือ
26 Apr 2018 - 29 Apr 201821,90000
27 Apr 2018 - 30 Apr 201822,90000
04 May 2018 - 07 May 201819,90000
11 May 2018 - 14 May 201819,90000
18 May 2018 - 21 May 201819,90000
25 May 2018 - 28 May 201819,90000
01 Jun 2018 - 04 Jun 201819,90000
08 Jun 2018 - 11 Jun 201819,90000
15 Jun 2018 - 18 Jun 201819,90000
22 Jun 2018 - 25 Jun 201819,90000
06 Jul 2018 - 09 Jul 201819,90000
13 Jul 2018 - 16 Jul 201819,90000
20 Jul 2018 - 23 Jul 201819,90000
26 Jul 2018 - 29 Jul 201822,90000
27 Jul 2018 - 30 Jul 201822,90000
03 Aug 2018 - 06 Aug 201819,90000
10 Aug 2018 - 13 Aug 201822,90000
17 Aug 2018 - 20 Aug 201819,90000
24 Aug 2018 - 27 Aug 201819,90000
31 Aug 2018 - 03 Sep 201819,90000
07 Sep 2018 - 10 Sep 201819,90000
14 Sep 2018 - 17 Sep 201819,90000
21 Sep 2018 - 24 Sep 201819,90000
12 Oct 2018 - 15 Oct 201821,90000
More Info

XW-B92 ทัวร์ปักกิ่ง กำแพงเมืองจีน เทียนสิน 4 วัน3 คืน

blog-img

highlight

XW-B92 ทัวร์ปักกิ่ง กำแพงเมืองจีน เทียนสิน

4 วัน 3 คืน 

ปักกิ่ง: จัตุรัสเทียนอันเหมิน พระราชวังต้องห้ามกู้กง พระราชวังฤดูร้อนอวี้เหอหยวน
สิ่งมหัศจรรย์ของโลกกำแพงเมืองจีน ชมกายกรรมปักกิ่ง ช้อปปิ้งตลาดรัสเซีย

อาหาร: Buffet Chekiskan มี Seafood BBQ สุกี้ยากี้  พร้อมเครื่องดื่มไม่อั้น เป็ดปักกิ่ง ไวน์แดง, สุกี้มองโกล, อาหารแต้จิ๋ว  

ที่พัก:โรงแรมระดับ 4 ดาว (ปักกิ่ง 3 คืน)

เดินทางสบายโดยสายการบิน NOKSCOOT ลำใหญ่ B777-200ER 415 ที่นั่ง

วันเดินทาง ราคา จำนวนทั้งหมด จำนวนที่เหลือ
26 Apr 2018 - 29 Apr 201815,888240
03 May 2018 - 06 May 201815,888240
10 May 2018 - 13 May 201814,888250
17 May 2018 - 20 May 201813,888250
24 May 2018 - 27 May 201814,888250
26 May 2018 - 29 May 201815,888259
31 May 2018 - 01 Jun 201815,8882525
31 May 2018 - 03 Jun 201815,8882525
07 Jun 2018 - 10 Jun 201815,8882525
14 Jun 2018 - 17 Jun 201815,8882525
21 Jun 2018 - 24 Jun 201815,8882525
28 Jun 2018 - 01 Jul 201813,888255
05 Jul 2018 - 08 Jul 201814,8882522
12 Jul 2018 - 15 Jul 201814,8882522
19 Jul 2018 - 22 Jul 201815,8882525
26 Jul 2018 - 29 Jul 201816,888330
02 Aug 2018 - 05 Aug 201814,8882525
09 Aug 2018 - 12 Aug 201815,8882525
16 Aug 2018 - 19 Aug 201814,8882525
23 Aug 2018 - 26 Aug 201814,8882525
30 Aug 2018 - 02 Sep 201814,8882525
06 Sep 2018 - 09 Sep 201815,8882525
13 Sep 2018 - 16 Sep 201815,8882521
20 Sep 2018 - 23 Sep 201815,8882525
27 Sep 2018 - 30 Sep 201815,8882525
04 Oct 2018 - 07 Oct 201818,8882525
12 Oct 2018 - 15 Oct 201816,8882525
20 Oct 2018 - 23 Oct 201816,8882525
25 Oct 2018 - 28 Oct 201816,8882525
More Info

BLESSING MYANMAR 3D2N

blog-img

highlight

ย่างกุ้ง หงสา สิเรียม อินทร์แขวน วัดไจ้คะวาย - พระราชวังบุเรงนอง - เจดีย์ชเวมอดอร์ พระธาตุอินทร์แขวน - พระมหาเจดีย์ชเวดากอง - เทพทันใจ

วันเดินทาง ราคา จำนวนทั้งหมด จำนวนที่เหลือ
26 Apr 2018 - 28 Apr 201811,88800
27 Apr 2018 - 29 Apr 201811,88800
29 Apr 2018 - 01 May 201812,88800
More Info

THE HIGHEST FANSIPAN 4D3N BY FD

blog-img

highlight

หมู่บ้าน Cat Cat - ช้อปปิ้งตลาด Love Market, Coc Leu Market - ภูเขาฮามลอง น้ำตกสีเงิน - ล่องเรือกระจาด "ฮาลองบก" - ถ้ำตามก๊ก - วัดบายดิงห์

วันเดินทาง ราคา จำนวนทั้งหมด จำนวนที่เหลือ
26 Apr 2018 - 29 Apr 201812,88800
03 May 2018 - 06 May 201812,88800
10 May 2018 - 13 May 201812,88800
24 May 2018 - 27 May 201812,88800
31 May 2018 - 03 Jun 201812,88800
07 Jun 2018 - 10 Jun 201812,88800
14 Jun 2018 - 17 Jun 201812,88800
21 Jun 2018 - 24 Jun 201812,88800
28 Jun 2018 - 01 Jul 201812,88800
More Info

ROMANTIC BANAHILLS

blog-img

highlight

เมืองดานัง – เมืองเว้ – พระราชวังเว้ - ตลาดดองบา - ล่องเรือมังกรชมแม่น้ำหอม เมืองเว้ - วัดเทียนมู่ – สุสานจักรพรรดิไคดิงห์ – หมู่บ้านแกะสลัก - ล่องเรือกระด้งหมู่บ้านกั๊มทาน - ฮอยอัน – สะพานญี่ปุ่น - บ้านเลขที่ 101 – เมืองดานัง บานาฮิล (นั่งกระเช้าไฟขึ้น

วันเดินทาง ราคา จำนวนทั้งหมด จำนวนที่เหลือ
26 Apr 2018 - 29 Apr 201812,88800
03 May 2018 - 06 May 201812,88800
07 Jun 2018 - 10 Jun 201812,88800
19 Jul 2018 - 22 Jul 201812,88800
09 Aug 2018 - 12 Aug 201812,88800
30 Aug 2018 - 02 Sep 201812,88800
More Info

GRAND ITALY 7D4N

blog-img

highlight

มหาวิหารเมืองมิลาน - เกาะเวนิส - น้ำพุเทรวี่ จัตุรัสดูโอโม่ - หอเอนปิซ่า - สนามกีฬาโคลอสเซี่ยม

วันเดินทาง ราคา จำนวนทั้งหมด จำนวนที่เหลือ
26 Apr 2018 - 02 May 201844,99900
More Info

BLOSSOM IN BENELUX 7D5N

blog-img

highlight

หมู่บ้านกังหันลมซานส์คันส์ – มหาวิหารโคโลญจน์ จัตุรัสโรเมอร์ – อะตอมเมี่ยม – จตุรัสดัมสแควร์

วันเดินทาง ราคา จำนวนทั้งหมด จำนวนที่เหลือ
26 Apr 2018 - 02 May 201852,99900
More Info

DREAM OF ZHANGJIAJIE 6D5N

blog-img

highlight

เมืองโบราณเฟิงหวง - เขาเทียนเหมินซาน - ทางเดินกระจก ถ้ำประตูสวรรค์ - ถนนคนเดินหวงซิงลู่

วันเดินทาง ราคา จำนวนทั้งหมด จำนวนที่เหลือ
26 Apr 2018 - 01 May 201822,77700
03 May 2018 - 08 May 201817,77700
10 May 2018 - 15 May 201818,77700
17 May 2018 - 22 May 201817,77700
24 May 2018 - 29 May 201818,77700
More Info

MAGIC SNOW SHANGRI-LA 6D5N

blog-img

highlight

เมืองโบราณต้าหลี่ - เมืองเก่าจงเตี้ยน - ภูเขาหิมะเหม่ยลี่ ธารน้ำแข็งหมิงหย่ง - สระน้ำมังกรดำ

วันเดินทาง ราคา จำนวนทั้งหมด จำนวนที่เหลือ
26 Apr 2018 - 01 May 201823,77700
10 May 2018 - 15 May 201823,77700
24 May 2018 - 29 May 201823,77700
07 Jun 2018 - 12 Jun 201822,77700
28 Jun 2018 - 03 Jul 201822,77700
More Info

XW-T28 ไต้หวัน ไทเป อาหลีซัน เหย๋หลิ่ว ไทจง ทะเลสาบสุริยันจันทรา 6วัน4คืน

blog-img

highlight

XW-T28 ทัวร์ไต้หวัน ไทเป ไทจง เหย่หลิ่ว อาหลีซัน ทะเลสาบสุริยันจันทรา 6วัน 4คืน

ผู่หลี่ ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา วัดพระถังซัมจั๋ง วัดเหวินหวู่ วัดจงไถ่ฉานซื่อ ไทจง
ไทเป เหย๋หลิ่ว อุทยานหลิ๋ว หมู่บ้านจิ๋วเฟิ่น ตึกไทเป 101(ไม่รวมค่าขี้น) อุทยานแห่งชาติอาหลีซัน นั่งรถไฟโบราณ ป่าสนพันปี พิพิธภัณฑ์ไม้หอมฮิโนกิ อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค ช็อปปิ้ง3ตลาดดัง ฟ่งเจี่ยไนท์มาร์เก็ต ตลาดซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต ตลาดซีเหมินติง

พักโรงแรม ไทเป2คืน ไทจง1คืน เจี๊ยอี้ 1คืน พักโรงแรมอาบน้ำน้ำแร่ 1คืน  
เมนูเลิศ >> บุฟเฟ่ชาบูไต้หวัน ปลาประธานาธิบดี เสี่ยวหลงเปา ซีฟูดส์เหย่หลิ๋ว

กำหนดการเดินทาง มีนาคม – มิถุนายน 2561

เดินทางโดยสายการบิน  NOKSCOOT เครื่องแบบ B777 -200 ลำใหญ่ 415ที่นั่ง น้ำหนักกระเป๋า 20 KG

 

วันเดินทาง ราคา จำนวนทั้งหมด จำนวนที่เหลือ
26 Apr 2018 - 01 May 201819,888270
03 May 2018 - 08 May 201817,888301
09 May 2018 - 14 May 201818,8883030
10 May 2018 - 15 May 201817,888300
17 May 2018 - 22 May 201817,8883030
24 May 2018 - 29 May 201818,888300
28 May 2018 - 02 Jun 201817,8883030
31 May 2018 - 05 Jun 201817,8883030
07 Jun 2018 - 12 Jun 201817,888200
14 Jun 2018 - 19 Jun 201817,8883030
21 Jun 2018 - 26 Jun 201817,8883028
28 Jun 2018 - 03 Jul 201816,8883027
More Info

XJ82 WoW Pink Moss Tokyo Fuji Pink Moss 4D3N

blog-img

highlight

WoW! Pink Moss โตเกียว ฟูจิ พิงค์มอส 4วัน 3คืน

แช่ออนเซ็น บุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์ Wifi on Bus

ราคาพิเศษ... สุดคุ้ม! ! ! เริ่มเพียง 18,900 บาท

พักฟูจิออนเซ็น 1คืน นาริตะ 2คืน อิสระฟรีเดย์1วัน

ไฮไลท์โปรแกรม

ชมทุ่งดอกไม้อลังการพื้นพรมสีชมพู ทุ่งพิงค์มอสหรือทุ่งชิบะซากูระ หมู่บ้านน้ำใส โอชิโนะฮักไก พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว โตเกียว วัดอาซากุสะ โอไดบะ ห้างไดเวอร์ซิตี้ ชมหุ่นกันดั้มตัวใหม่ ช้อปปิ้งชินจูกุ นาริตะ วัดนาริตะ โตเกียว วัดอาซากุสะ ฟูจิออนเซ็น บุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์ไม่อั้น

เดินทางโดยสายการบิน THAI AIR ASIA X (XJ) บินตรงสู่โตเกียว (สนามบินนาริตะ) เครื่องลำใหญ่  AIR BUS A330-300  จำนวน 377 ที่นั่ง แบบที่นั่ง 3-3-3 น้ำหนักกระเป๋าไป-กลับ 20 KG บนเครื่องบริการอาหารร้อนและน้ำดื่ม

 

วันเดินทาง ราคา จำนวนทั้งหมด จำนวนที่เหลือ
26 Apr 2018 - 29 Apr 201823,900340
27 Apr 2018 - 30 Apr 201825,900340
28 Apr 2018 - 01 May 201825,900340
29 Apr 2018 - 02 May 201825,900340
30 Apr 2018 - 03 May 201825,900340
03 May 2018 - 06 May 201825,900340
04 May 2018 - 07 May 201825,900340
10 May 2018 - 13 May 201821,900340
11 May 2018 - 14 May 201821,900340
17 May 2018 - 20 May 201819,900340
18 May 2018 - 21 May 201821,900340
24 May 2018 - 27 May 201819,900340
26 May 2018 - 29 May 201822,900340
31 May 2018 - 03 Jun 201818,900340
More Info