XW-T26 Taiwan Very Good ทัวร์ไต้หวัน ไทเป ไทจง เหย่หลิ๋ว จิ่วเฟิ่น ทะเลสาบสุริยันจันทรา 5วัน 3คืน

blog-img

highlight

XW-T26:Taiwan Very Good   

ทัวร์ไต้หวัน ไทเป ไทจง เหย่หลิ๋ว จิ่วเฟิ่น ทะเลสาบสุริยันจันทรา 5วัน 3คืน

เที่ยวครบทุกไฮไลท์ เที่ยวครบทุกวัน ในโปรโมชั่นสุดคุ้ม!!

ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา ไฮไลท์ที่พลาดไม่ได้ ไหว้พระ ขอพร เทพเจ้า ณ วัดเหวินหวู่ วัดพระถังซัมจั๋ง เที่ยวหมู่บ้านโบราณ จิ่วเฟิ่น อุทยานเหย่หลิ๋ว ชมความมหัศจรรย์ของหินทรายในรูปร่างแปลกๆ กรุงไทเป ถ่ายรูปเซลฟี่กับ ตึก 101 ชมความสวยงามของอนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค ช้อปปิ้งสุดฟิน ฟงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต ซีเหมินติง เอาท์เล็ทมอลล์ 

เมนูพิเศษ:ชาบูไต้หวัน เมนู Seafood เหย่หลิ่ว
พักโรงแรม Hot Spring อาบน้ำแร่ 1คืน

พัก:เถาหยวน 1คืน(อาบน้ำน้ำแร่) ไทจง 1คืน  ไทเป 1คืน  

เดินทางโดยสายการบิน NOK SCOOT เครื่องลำใหญ่ B777-200 น้ำหนักกระเป๋า 20 KG บินตรงสู่ไทเป

กำหนดการเดินทาง มีนาคม – ตุลาคม  2561

วันเดินทาง ราคา จำนวนทั้งหมด จำนวนที่เหลือ
24 Jun 2018 - 28 Jun 201813,988320
27 Jun 2018 - 01 Jul 201814,988300
01 Jul 2018 - 05 Jul 201813,9882521
04 Jul 2018 - 08 Jul 201814,9883030
08 Jul 2018 - 12 Jul 201813,988304
11 Jul 2018 - 15 Jul 201814,988305
15 Jul 2018 - 19 Jul 201813,9883026
18 Jul 2018 - 22 Jul 201814,9882513
22 Jul 2018 - 26 Jul 201813,9882517
25 Jul 2018 - 29 Jul 201816,988303
26 Jul 2018 - 30 Jul 201818,988900
29 Jul 2018 - 02 Aug 201815,9883030
01 Aug 2018 - 05 Aug 201814,9883030
05 Aug 2018 - 09 Aug 201813,988310
08 Aug 2018 - 12 Aug 201816,9883030
09 Aug 2018 - 13 Aug 201817,9883030
12 Aug 2018 - 16 Aug 201815,9883030
15 Aug 2018 - 19 Aug 201814,9883030
19 Aug 2018 - 23 Aug 201813,9883010
22 Aug 2018 - 26 Aug 201814,9883030
26 Aug 2018 - 30 Aug 201813,9883030
29 Aug 2018 - 02 Sep 201814,9883030
02 Sep 2018 - 06 Sep 201813,9883030
05 Sep 2018 - 09 Sep 201815,9883030
09 Sep 2018 - 13 Sep 201814,9883030
12 Sep 2018 - 16 Sep 201815,9883030
16 Sep 2018 - 20 Sep 201814,9883030
19 Sep 2018 - 23 Sep 201815,9883030
23 Sep 2018 - 27 Sep 201814,9883030
26 Sep 2018 - 30 Sep 201815,9883030
30 Sep 2018 - 04 Oct 201814,9883028
03 Oct 2018 - 07 Oct 201815,9883030
07 Oct 2018 - 11 Oct 201815,9883030
10 Oct 2018 - 14 Oct 201817,9883030
14 Oct 2018 - 18 Oct 201816,9883030
17 Oct 2018 - 21 Oct 201816,9883232
21 Oct 2018 - 25 Oct 201817,9883026
22 Oct 2018 - 26 Oct 201816,9883030
24 Oct 2018 - 28 Oct 201816,9883030
More Info

T-DED GRAND TAIWAN

blog-img

highlight

วัดพระถังซัมจั๋ง - เจียอี้ - อุทยานแห่งชาติอาลีซาน - ไทจง - ไทเป เจียงไคเช็ค - ตลาดซีเหมินติง - ฮัวเหลียน - อุทยานแห่งชาติทาโรโกะ - อุทยานแห่งชาติเย่หลิว

วันเดินทาง ราคา จำนวนทั้งหมด จำนวนที่เหลือ
24 Jun 2018 - 28 Jun 201825,90000
26 Jul 2018 - 30 Jul 201829,90000
27 Jul 2018 - 31 Jul 201829,90000
09 Aug 2018 - 13 Aug 201829,90000
12 Aug 2018 - 16 Aug 201827,90000
09 Sep 2018 - 13 Sep 201825,90000
27 Sep 2018 - 01 Oct 201825,90000
More Info

UNSEEN TURKEY 9D6N

blog-img

highlight

อิสตันบูล - อังการ่า - คัปปาโดเกีย - คอนย่า - ปามุคคาเล่ - คูซาดาซี - ชานัคคาเล่ ทรอย - นครใต้ดิน - สุเหล่าเซนต์โซเฟีย - พระราชวังโดลมาบาห์เช อุโมงค์เก็บน้ำเยเรบาทัน - วิหารอะโครโปลิส - ปราสาทปุยฝ่าย

วันเดินทาง ราคา จำนวนทั้งหมด จำนวนที่เหลือ
24 Jun 2018 - 02 Jul 201833,88800
25 Jun 2018 - 03 Jul 201833,88800
29 Jun 2018 - 07 Jul 201833,88800
03 Jul 2018 - 11 Jul 201833,88800
12 Jul 2018 - 20 Jul 201833,88800
13 Jul 2018 - 21 Jul 201833,88800
18 Jul 2018 - 26 Jul 201833,88800
23 Jul 2018 - 31 Jul 201834,88800
28 Jul 2018 - 05 Aug 201834,88800
02 Aug 2018 - 10 Aug 201833,88800
04 Aug 2018 - 12 Aug 201835,88800
10 Aug 2018 - 18 Aug 201835,88800
13 Aug 2018 - 21 Aug 201834,88800
14 Aug 2018 - 22 Aug 201834,88800
15 Aug 2018 - 23 Aug 201834,88800
16 Aug 2018 - 24 Aug 201834,88800
19 Aug 2018 - 27 Aug 201834,88800
26 Aug 2018 - 03 Sep 201833,88800
27 Aug 2018 - 04 Sep 201833,88800
02 Sep 2018 - 10 Sep 201834,88800
03 Sep 2018 - 11 Sep 201834,88800
04 Sep 2018 - 12 Sep 201834,88800
05 Sep 2018 - 13 Sep 201834,88800
06 Sep 2018 - 14 Sep 201834,88800
07 Sep 2018 - 15 Sep 201834,88800
08 Sep 2018 - 16 Sep 201835,88800
11 Sep 2018 - 19 Sep 201834,88800
12 Sep 2018 - 20 Sep 201834,88800
13 Sep 2018 - 21 Sep 201834,88800
14 Sep 2018 - 22 Sep 201834,88800
15 Sep 2018 - 23 Sep 201835,88800
16 Sep 2018 - 24 Sep 201834,88800
17 Sep 2018 - 25 Sep 201834,88800
19 Sep 2018 - 27 Sep 201834,88800
21 Sep 2018 - 29 Sep 201834,88800
29 Sep 2018 - 07 Oct 201835,88800
30 Sep 2018 - 08 Oct 201834,88800
01 Oct 2018 - 09 Oct 201835,88800
02 Oct 2018 - 10 Oct 201835,88800
03 Oct 2018 - 11 Oct 201835,88800
04 Oct 2018 - 12 Oct 201835,88800
05 Oct 2018 - 13 Oct 201836,88800
08 Oct 2018 - 16 Oct 201836,88800
09 Oct 2018 - 17 Oct 201836,88800
11 Oct 2018 - 19 Oct 201836,88800
15 Oct 2018 - 23 Oct 201836,88800
18 Oct 2018 - 26 Oct 201836,88800
19 Oct 2018 - 27 Oct 201836,88800
21 Oct 2018 - 29 Oct 201836,88800
25 Oct 2018 - 02 Nov 201835,88800
More Info

HCX12ทัวร์ฮ่องกง กระเช้านองปิง 3วัน2คืน

blog-img

highlight

CODE:HCX12ทัวร์ฮ่องกง กระเช้านองปิง 3วัน2คืน

HONGKONG SUMMER SALE 2018 เทศกาลลดราคาสินค้าทั้งเกาะ70-80%

โปรโมชั่นเที่ยวครบสุดคุ้ม กระเช้านองปิง 360 องศา ไหว้พระใหญ่เกาะลันเตาช้อปปิ้งซิตี้เกทเอ้าเลท หาดรีพลัสเบย์ ขอพรเจ้าแม่กวนอิม ชมวิวที่วิคตอเรียพีค ขอความรัก วัดหวังต้าเซี่ยน วัดแชกงหมิว หรือขอพรแก้ปีชงที่ วัดกังหัน วัดหม่านโหมว  ช้อปปิ้ง คลอสเบย์เวย์ ถนนนาธาน Avenue of Stars  และ Symphony of Light
สุดคุ้ม มีไกด์ รถ พาเที่ยวครบทุกวัน อาหาร 7มื้อ พักในฮ่องกง 2 คืน

 โดยสายการบิน CATHAY PACIFIC AIRLINES (CX) เวลาสวยไฟท์เช้ากลับค่ำ 

 
 

 

วันเดินทาง ราคา จำนวนทั้งหมด จำนวนที่เหลือ
24 Jun 2018 - 26 Jun 201816,888190
08 Jul 2018 - 10 Jul 201817,888200
15 Jul 2018 - 17 Jul 201816,8882014
24 Jul 2018 - 26 Jul 201816,888200
More Info

HKG07 หวานใจฮ่องกง

blog-img

highlight

ขึ้นกระเช้านองปิง 360 องศา นมัสการพระใหญ่ลันเตา ณ วัดโป่หลิน A SYMPHONY OF LIGHTS - รีพัลส์เบย์ - ยอดเขาวิคตรอเรีย พีค - ช้อปปิ้ง CITYGATE OUTLETS

วันเดินทาง ราคา จำนวนทั้งหมด จำนวนที่เหลือ
24 Jun 2018 - 25 Jun 201813,45600
30 Jun 2018 - 01 Jul 201813,45600
01 Jul 2018 - 02 Jul 201813,45600
06 Jul 2018 - 07 Jul 201813,45600
08 Jul 2018 - 09 Jul 201813,45600
14 Jul 2018 - 15 Jul 201813,45600
15 Jul 2018 - 16 Jul 201813,45600
22 Jul 2018 - 23 Jul 201813,45600
04 Aug 2018 - 05 Aug 201813,45600
05 Aug 2018 - 06 Aug 201813,45600
17 Aug 2018 - 18 Aug 201813,45600
18 Aug 2018 - 19 Aug 201813,45600
24 Aug 2018 - 25 Aug 201813,45600
25 Aug 2018 - 26 Aug 201813,45600
31 Aug 2018 - 01 Sep 201813,45600
01 Sep 2018 - 02 Sep 201813,45600
07 Sep 2018 - 08 Sep 201813,45600
08 Sep 2018 - 09 Sep 201813,45600
14 Sep 2018 - 15 Sep 201813,45600
15 Sep 2018 - 16 Sep 201813,45600
21 Sep 2018 - 22 Sep 201813,45600
22 Sep 2018 - 23 Sep 201813,45600
More Info

JXW12 Kawaii Summer Tokyo Yokohama Hakone 5D 3N

blog-img

highlight

Kawaii Summer โตเกียว โยโกฮาม่า ฮาโกเน่ 5วัน 3คืน

✓บุฟเฟ่ต์ BBQ Yakiniku ✓Wifi on Bus ✓อิสระท่องเที่ยวฟรีเดย์ 1วัน

พักโยโกฮาม่า1คืน นาริตะ2คืน ราคาสุดคุ้ม!!! เริ่มเพียง 15,900 บาท

✰โตเกียวเมืองหลวง มหานครที่ผสมผสานความหลากหลายของวัฒนธรรม ศูนย์รวมแฟชั่นชั้นนำและเทคโนโลยีทันสมัย

✰โอไดบะ เกาะที่รวมศูนย์กลางความบันเทิงของเมืองโตเกียว มีทั้งความบันเทิงและสวนสาธารณะ สร้างความผ่อนคลาย

✰โยโกฮาม่า เมืองท่าเรือสำคัญทางการค้า อยู่ทางตอนใต้ของโตเกียว เป็นเมืองสวย สะอาด และแสนโรแมนติค

✰ฮาโกเน่ เมืองบ่อน้ำพุร้อน (ออนเซ็น) ที่โด่งดังมากของญี่ปุ่น เต็มไปด้วยธรรมชาติมีเสน่ห์น่าหลงใหลใต้วิวภูเขาไฟฟูจิ

✰ขอพรวัดอาซากุสะและวัดนาริตะ ถ่ายรูปแลนด์มาร์คโตเกียวสกายทรี ช้อปปิ้งแหล่งแฟชั่นชั้นนำที่ชินจูกุ

✰อิสระฟรีเดย์ 1 วัน หรือเลือกซื้อบัตรเที่ยวโตเกียวดิสนีย์แลนด์ (ราคาบัตร 2,700บาท)

 เดินทางโดยสายการบิน NOKSCOOT (XW) บินตรงสู่โตเกียว (สนามบินนาริตะ) น้ำหนักกระเป๋า20กก.

วันเดินทาง ราคา จำนวนทั้งหมด จำนวนที่เหลือ
24 Jun 2018 - 28 Jun 201815,9003434
25 Jun 2018 - 29 Jun 201817,9003434
26 Jun 2018 - 30 Jun 201818,9003434
01 Jul 2018 - 05 Jul 201818,9003434
02 Jul 2018 - 06 Jul 201817,9003434
03 Jul 2018 - 07 Jul 201817,9003434
08 Jul 2018 - 12 Jul 201817,9003434
09 Jul 2018 - 13 Jul 201817,9003434
10 Jul 2018 - 14 Jul 201817,9003434
15 Jul 2018 - 19 Jul 201817,9003434
16 Jul 2018 - 20 Jul 201817,9003434
17 Jul 2018 - 21 Jul 201817,9003434
22 Jul 2018 - 26 Jul 201817,9003434
23 Jul 2018 - 27 Jul 201817,9003434
24 Jul 2018 - 28 Jul 201817,9003434
29 Jul 2018 - 02 Aug 201817,9003434
30 Jul 2018 - 03 Aug 201817,9003434
31 Jul 2018 - 04 Aug 201815,9003434
05 Aug 2018 - 09 Aug 201816,9003434
06 Aug 2018 - 10 Aug 201816,9003434
07 Aug 2018 - 11 Aug 201815,9003434
12 Aug 2018 - 16 Aug 201816,9003434
13 Aug 2018 - 17 Aug 201816,9003434
14 Aug 2018 - 18 Aug 201816,9003434
19 Aug 2018 - 23 Aug 201816,9003434
20 Aug 2018 - 24 Aug 201816,9003434
21 Aug 2018 - 25 Aug 201816,9003434
26 Aug 2018 - 30 Aug 201816,9003434
27 Aug 2018 - 31 Aug 201816,9003434
28 Aug 2018 - 01 Sep 201816,9003434
More Info

JXW14 Sugoi Tokyo โตเกียว ฟูจิ 5D 3N

blog-img

highlight

   Sugoi Tokyo โตเกียว ฟูจิ  5วัน 3คืน

✓แช่ออนเซ็น ✓ บุฟเฟ่ต์ BBQ และ ขาปูยักษ์ ✓ Wifi on Bus

ราคาสุดคุ้ม!!! เริ่มเพียง 17,988 บาท

 ✰พักฟูจิออนเซ็น 1คืน ✰นาริตะ 2คืน✰อิสระฟรีเดย์ 1วัน

โตเกียวเมืองหลวงมหานครที่ผสมผสานความหลากหลายของวัฒนธรรม ศูนย์รวมแฟชั่นชั้นนำและเทคโนโลยีทันสมัย

สัมผัสวัฒนธรรมการอาบน้ำแร่ออนเซ็น (Onsen) น้ำแร่ในสไตล์ญี่ปุ่น ชมหมู่บ้านน้ำใส โอชิโนะฮักไก ขึ้นฟูจิชั้น5 สัมผัสประสบการณ์พิธีชงชาแบบต้นฉบับญี่ปุ่น

วัดอาซากุสะ ถ่ายรูปโตเกียวสกายทรี ช้อปปิ้งชินจูกุ วัดนาริตะ

อิสระฟรีเดย์1วันหรือเลือกซื้อบัตรเที่ยวโตเกียวดิสนีย์แลนด์(ราคาบัตร 2,700บาท) 

 เดินทางโดยสายการบิน NOKSCOOT (XW) บินตรงสู่โตเกียว (สนามบินนาริตะ) น้ำหนักกระเป๋า20กก.

วันเดินทาง ราคา จำนวนทั้งหมด จำนวนที่เหลือ
24 Jun 2018 - 28 Jun 201818,988340
27 Jun 2018 - 01 Jul 201818,988340
30 Jun 2018 - 04 Jul 201817,988360
03 Jul 2018 - 07 Jul 201818,9883422
06 Jul 2018 - 10 Jul 201818,988342
09 Jul 2018 - 13 Jul 201818,988344
12 Jul 2018 - 16 Jul 201818,988340
15 Jul 2018 - 19 Jul 201818,9883434
18 Jul 2018 - 22 Jul 201818,988348
21 Jul 2018 - 25 Jul 201818,988340
24 Jul 2018 - 28 Jul 201818,988341
26 Jul 2018 - 30 Jul 201825,988340
27 Jul 2018 - 31 Jul 201825,9883414
30 Jul 2018 - 03 Aug 201818,9883423
02 Aug 2018 - 06 Aug 201817,988360
05 Aug 2018 - 09 Aug 201818,9883428
07 Aug 2018 - 11 Aug 201818,9883424
10 Aug 2018 - 14 Aug 201824,9883432
13 Aug 2018 - 17 Aug 201819,988340
16 Aug 2018 - 20 Aug 201817,988360
19 Aug 2018 - 23 Aug 201817,9883411
22 Aug 2018 - 26 Aug 201817,9883410
25 Aug 2018 - 29 Aug 201817,988344
28 Aug 2018 - 01 Sep 201818,9883434
31 Aug 2018 - 04 Sep 201819,9883434
03 Sep 2018 - 07 Sep 201819,9883432
06 Sep 2018 - 10 Sep 201819,9883431
09 Sep 2018 - 13 Sep 201819,9883434
12 Sep 2018 - 16 Sep 201819,9883426
15 Sep 2018 - 19 Sep 201819,9883434
18 Sep 2018 - 22 Sep 201821,9883418
21 Sep 2018 - 25 Sep 201821,9883434
24 Sep 2018 - 28 Sep 201821,9883434
27 Sep 2018 - 01 Oct 201822,9883434
More Info

TR24 Osaka Nara Kyoto Kobe 4D 3N

blog-img

highlight

โอซาก้า นารา เกียวโต โกเบ 4วัน 3คืน

พักโอซาก้า 3 คืน

ทานเมนูบุฟเฟ่ต์ชาบู ไม่อั้น อิสระฟรีเดย์1 วัน หรือเลือกเที่ยว Universal Studio Japan

โอซาก้า เมืองที่เต็มไปด้วยสีสัน หลากหลายสถานที่เที่ยว ชมปราสาทโอซาก้า ช้อปปิ้งริงกุ พรีเมี่ยม เอ้าท์เลท ห้างโดทงพลาซ่า ชินไซบาชิแหล่ง ช้อปปิ้งยอดฮิต ห้าง Expo City ชินเซไก ย่านกินดื่ม แสงสีเสียงของชาวโอซาก้า นารา เมืองแห่งพระใหญ่และฝูงกวาง เที่ยววัดโทไดจิ เกียวโต อดีตเมืองหลวง เมืองแห่งศิลปะและวัฒนธรรมของญี่ปุ่นอย่างแท้จริง เยือนศาลเจ้าเฮอัน สัมผัสประสบการณ์พิธีชงชาแบบญี่ปุ่น ศาลเจ้าฟูชิมิ อินาริ โกเบ เมืองโรแมนติกและเมืองท่าการค้า อุตสาหกรรมที่สำคัญ

 บินสู่สนามบินคันไซ โอซาก้า สายการบิน Scoot (TR) เครื่องใหม่ ทันสมัย DREM LINER B787-8 340 ที่นั่ง น้ำหนักกระเป๋า 20 KG

 

วันเดินทาง ราคา จำนวนทั้งหมด จำนวนที่เหลือ
24 Jun 2018 - 27 Jun 201819,871340
01 Jul 2018 - 04 Jul 201819,8713413
08 Jul 2018 - 11 Jul 201819,8713431
15 Jul 2018 - 18 Jul 201819,8713429
22 Jul 2018 - 25 Jul 201819,8713427
29 Jul 2018 - 01 Aug 201822,8713434
05 Aug 2018 - 08 Aug 201819,8713434
12 Aug 2018 - 15 Aug 201823,8713434
19 Aug 2018 - 22 Aug 201822,8713434
26 Aug 2018 - 29 Aug 201819,8713425
02 Sep 2018 - 05 Sep 201819,8713427
09 Sep 2018 - 12 Sep 201821,8713434
16 Sep 2018 - 19 Sep 201823,8713434
23 Sep 2018 - 26 Sep 201822,8713434
30 Sep 2018 - 03 Oct 201826,8713434
07 Oct 2018 - 10 Oct 201826,8713431
14 Oct 2018 - 17 Oct 201826,8713431
21 Oct 2018 - 24 Oct 201831,8713414
More Info

EY97 เยอรมัน ออสเตรีย สวิตเซอร์แลนด์ 8วัน 5คืน

blog-img

highlight

EY97 เยอรมัน ออสเตรีย สวิตเซอร์แลนด์ เส้นทางสุดสวยบนอ้อมกอดเทือกเขาแอลป์ 8วัน 5คืน

เส้นทางสุดสวยบนอ้อมกอดเทือกเขาแอลป์
พักออสเตรีย 1 คืน เยอรมัน 3 คืน สวิตเซอร์แลนด์ 1 คืน

ฮัลล์สตัทท์ (Hallstatt) เมืองริมทะเลสาบที่สวยที่สุดในโลก ชมหมู่บ้านมรดกโลกอายุกว่า 4,500 ปี
ซาลซ์บูร์ก (Salzburg) เมืองใหญ่ลำดับที่ 4 ของออสเตรีย ชมบ้านเกิดโมสาร์ท สถานที่ถ่ายทำภาพยนตร์ The Sound Of Music
อินส์บรุค (Innsbruck) ตั้งอยู่บนที่ราบลุ่มแม่น้ำอินน์ กลางหุบเขาของเทือกเขาแอลป์ ชมหลังคาทองคำ(Golden Roof)
มิวนิค (Munich) เมืองหลวงของแคว้นบาวาเรีย  ชมจัตุรัสมาเรียนพลัทซ์
เมืองชวังเกา (Schwangau) เมืองชนบทในรัฐบาวาเรีย ของเยอรมนี ชมความสวยงามของปราสาทนอยชวานชไตน์
เมืองการ์มิช พาร์เทนไคร์เช่น (Garmisch Partenkirchen) เมืองเดียวของเยอรมนีที่ติดอันดับ BEST OF THE ALPS
ทิทิเซ่ (Titisee) เมืองตากอากาศขนาดเล็กโอบล้อมด้วยขุนเขาธรรมชาติที่สวยงามริมทะเลสาบ
เมืองซอฟฮาวเซ่น (Schaffhausen) สัมผัสความงามของ น้ำตกไรน์ Rhein fall น้ำตกที่ใหญ่และสวยที่สุดในยุโรป 
แองเกิลเบิร์ก (Engelberg) เมืองเล็กๆตั้งอยู่บนเขาสูง ล้อมด้วยเทือกเขาแอลป์ นั่งโรแตร์ เคเบิ้ลคาร์ขึ้นสู่ยอดเขาทิตลิส
ลูเซิร์น (Lucerne) เป็นเมืองหลวงของรัฐลูเซิร์นในสวิส ชมสิงโตหินแกะสลัก สะพานไม้ชาเปลที่เก่าแก่มีอายุกว่า 670 ปี

เดินทางโดยสายการบินเอทิฮัด แอร์เวย์ (EY)

วันเดินทาง ราคา จำนวนทั้งหมด จำนวนที่เหลือ
25 Jun 2018 - 02 Jul 201859,90030
05 Jul 2018 - 12 Jul 201859,90000
19 Jul 2018 - 26 Jul 201859,9002525
12 Sep 2018 - 19 Sep 201859,900300
26 Sep 2018 - 03 Oct 201859,9002525
10 Oct 2018 - 17 Oct 201859,900257
07 Nov 2018 - 14 Nov 201859,9002525
21 Nov 2018 - 28 Nov 201859,9002525
07 Dec 2018 - 14 Dec 201859,9002525
27 Dec 2018 - 03 Jan 201972,9002525
More Info

TR85 SUPER Golden Route A Tokyo Osaka 5D 3N

blog-img

highlight

SUPER Golden Route A โตเกียว โอซาก้า 5วัน 3คืน

โตเกียว ฟูจิ โอชิโนะฮักไก มัตสึโมโต้ ทาคายาม่า ชิราคาวาโกะ โอซาก้า

โตเกียว จังหวัดยามานาชิ โอชิโนะฮักไก เมืองมัตสึโมโต้ ปราสาทมัตสึโมโต้ เมืองทาคายาม่า ลิตเติ้ลเกียวโต เขตเมืองเก่าซันมาชิซูจิ หมู่บ้านชิราคาวาโกะ โอกากิ/นาโกย่า เกียวโต ศาลเจ้าฟูชิมิ อินาริ ศาลเจ้าเฮอัน พิธีชงชา ริงกุเอ้าท์เล็ท ปราสาทโอซาก้า ห้างโดทงพลาซ่า ชินไชบาชิ

พักมัตสึโมโต้ ออนเซ็น 1 คืน โอกากิ/นาโกย่า 1 คืน โอซาก้า/คันไซ 1 คืน

บินตรงสู่โตเกียว (นาริตะ) โดยสายการบิน NOKSCOOT (XW) และบินกลับจากโอซาก้า (คันไซ) โดยสายการบิน SCOOT (TR) น้ำหนักกระเป๋า 20 กก.

เที่ยวครบทุกวัน ไม่มีอิสระฟรีเดย์ Wi-Fi on bus แช่ออนเซ็น บุฟเฟ่ต์ไม่อั้นBBQและชาบู

วันเดินทาง ราคา จำนวนทั้งหมด จำนวนที่เหลือ
25 Jun 2018 - 29 Jun 201825,900430
02 Jul 2018 - 06 Jul 201825,9003428
09 Jul 2018 - 13 Jul 201825,900344
16 Jul 2018 - 20 Jul 201825,9003422
23 Jul 2018 - 27 Jul 201827,9003434
30 Jul 2018 - 02 Aug 201825,9003434
06 Aug 2018 - 10 Aug 201826,9003421
13 Aug 2018 - 17 Aug 201825,9003434
20 Aug 2018 - 24 Aug 201825,9003434
27 Aug 2018 - 31 Aug 201825,9003434
03 Sep 2018 - 07 Sep 201825,9003434
10 Sep 2018 - 14 Sep 201825,9003431
17 Sep 2018 - 21 Sep 201827,9003434
24 Sep 2018 - 28 Sep 201827,900340
01 Oct 2018 - 05 Oct 201829,900340
08 Oct 2018 - 12 Oct 201829,9003423
15 Oct 2018 - 19 Oct 201829,900340
More Info

KOREA SUMMER หนีร้อน ไปหารัก [JUN - SEP 18]

blog-img

highlight

อินชอน – หมู่บ้านเทพนิยาย - CHINA TOWN–ONE MOUNT SNOW PARK

ลอตเต้ อควาเรียม – ลอตเต้ ทาวเวอร์ – สวนสนุกลอตเต้เวิลด์ - ทงแดมุน

ศูนย์โสมรัฐบาล – ศูนย์สมุนไพรสนเข็มแดง –โรงงานสาหร่าย - ทำคิมบับ (ข้าวห่อสาหร่าย) +         ชุดฮันบก – พระราชวังเคียงบ็อค – ดิวตี้ฟรี– คลองชองเกชอน – โซลทาวเวอร์- ช้อปปิ้งเมียงดง

ศูนย์สมุนไพรฮอกเกนามู - ช้อปปิ้งย่านฮงแด –ถ่ายภาพ  3 มิติ - พิพิธภัณฑ์น้ำแข็ง - ร้านละลายเงินวอน

วันเดินทาง ราคา จำนวนทั้งหมด จำนวนที่เหลือ
25 Jun 2018 - 29 Jun 201813,900250
26 Jun 2018 - 30 Jun 201814,900250
27 Jun 2018 - 01 Jul 201814,900250
28 Jun 2018 - 02 Jul 201814,900250
01 Jul 2018 - 05 Jul 201813,900250
04 Jul 2018 - 08 Jul 201814,900250
05 Jul 2018 - 09 Jul 201815,900251
10 Jul 2018 - 14 Jul 201814,900250
12 Jul 2018 - 16 Jul 201815,9002523
13 Jul 2018 - 17 Jul 201815,9002520
16 Jul 2018 - 20 Jul 201813,900250
19 Jul 2018 - 23 Jul 201814,900251
24 Aug 2018 - 28 Aug 201814,9002515
27 Aug 2018 - 31 Aug 201813,900259
30 Aug 2018 - 03 Sep 201814,900300
02 Sep 2018 - 06 Sep 201815,9002525
05 Sep 2018 - 09 Sep 201816,9002525
08 Sep 2018 - 12 Sep 201815,9002525
11 Sep 2018 - 15 Sep 201815,900250
14 Sep 2018 - 18 Sep 201816,9002525
17 Sep 2018 - 21 Sep 201815,9002521
20 Sep 2018 - 24 Sep 201816,9002525
23 Sep 2018 - 27 Sep 201815,900250
26 Sep 2018 - 30 Sep 201816,9002525
29 Sep 2018 - 03 Oct 201816,9002525
More Info

TOKYO เลอร์เวนด้า...ลาเวนเดอร์ (XW) JUN-JUL'18

blog-img

highlight

วัดอาซากุสะ - โกเท็มบะพรีเมี่ยมเอ้าเล็ท – เมนูขาปูยักษ์

ภูเขาไฟฟูจิ ชั้น 5 (ขึ้นอยู่กับสภาพถูมิอากาศ) – ทุ่งลาเวนเดอร์หรือโอชิโนะฮัคไค – ช้อปปิ้งชินจุกุ

วัดนาริตะ – เมืองประวัติศาสตร์ซาวาระ – ช้อปปิ้งโอไดบะ

วันเดินทาง ราคา จำนวนทั้งหมด จำนวนที่เหลือ
25 Jun 2018 - 29 Jun 201820,900340
27 Jun 2018 - 01 Jul 201822,900340
29 Jun 2018 - 03 Jul 201822,900340
05 Jul 2018 - 09 Jul 201822,9003432
11 Jul 2018 - 15 Jul 201822,9003424
13 Jul 2018 - 17 Jul 201822,9003434
More Info

DESTINATION BALI BRUNEI

blog-img

highlight

หมู่บ้านคินตามานี - วิหารเทมภัคศิริงค์ (วัดพุศักดิ์สิทธิ์) - ตลาดปราบเซียน - ชายหาดจิมบารัน วัดเม็งวี - เทือกเขาเบดูกัล - วัดอุลัน ดานู - ทะเลสาบบราตัน - วิหารทานาล็อท มัสยิดสุลต่าน โอมาร์อาลีไซฟุดดิน - มัสยิดทองคำ - พิพิธภัณฑ์ ROYAL REGALIA - หมู่บ้านก

วันเดินทาง ราคา จำนวนทั้งหมด จำนวนที่เหลือ
26 Jun 2018 - 30 Jun 201819,88800
24 Jul 2018 - 28 Jul 201820,88800
21 Aug 2018 - 25 Aug 201820,88800
25 Sep 2018 - 29 Sep 201819,88800
23 Oct 2018 - 27 Oct 201821,88800
20 Nov 2018 - 24 Nov 201824,88800
04 Dec 2018 - 08 Dec 201824,88800
More Info

อาร์ตตัวพ่อ TAIWAN

blog-img

highlight

เยือนเส้นทางรถไฟผิงซี - หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น - หมู่บ้านโบราณฉือเฟิ่น - วัดหลงซาน อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค - ตึกไทเป 101 - ตลาดกลางคืนซื่อหลิน - ช้อปปิ้งซีเหมินติง

วันเดินทาง ราคา จำนวนทั้งหมด จำนวนที่เหลือ
26 Jun 2018 - 30 Jun 201812,98700
28 Jun 2018 - 02 Jul 201813,98700
03 Jul 2018 - 07 Jul 201812,98700
10 Jul 2018 - 14 Jul 201812,98700
17 Jul 2018 - 21 Jul 201812,98700
25 Jul 2018 - 29 Jul 201815,98700
27 Jul 2018 - 31 Jul 201815,98700
04 Aug 2018 - 08 Aug 201812,98700
07 Aug 2018 - 11 Aug 201812,98700
09 Aug 2018 - 13 Aug 201815,98700
10 Aug 2018 - 14 Aug 201815,98700
18 Aug 2018 - 22 Aug 201812,98700
21 Aug 2018 - 25 Aug 201812,98700
25 Aug 2018 - 29 Aug 201812,98700
01 Sep 2018 - 05 Sep 201812,98700
08 Sep 2018 - 12 Sep 201812,98700
11 Sep 2018 - 15 Sep 201812,98700
15 Sep 2018 - 19 Sep 201812,98700
18 Sep 2018 - 22 Sep 201812,98700
25 Sep 2018 - 29 Sep 201812,98700
More Info

XJ96 Beautiful Hokkaido ซัปโปโร โอตารุ โซอึนเคียว ฟูราโน่ บิเอะ 6วัน 4คืน

blog-img

highlight

Beautiful Hokkaido ทัวร์ฮอกไกโด 6วัน 4คืน ซัปโปโร  โอตารุ  โซอุนเคียว ฟูราโน่ บิเอะ

ซัปโปโร ตึกทำเนียบรัฐบาล สวนโอโดริ หอนาฬิกา โรงงานช็อกโกแลตอิชิยะ โซอุนเคียวออนเซ็น น้ำตกริวเซ น้ำตกกิงกะ สวนทาคิโนอูเอะ ชมทุ่งพิงค์มอส คะมิยูเบทสึ สวนทิวลิป อาซาฮิคาว่า ช้อปปิ้งเอออน โอตารุ คลองโอตารุ พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี โรงงานเครื่องแก้วโอตารุ มิตซุย เอ้าท์เล็ต ช้อปปิ้งซูซูกิโนะ ตลาดปลาโจไก อิสระท่องเที่ยวตามอัธยาศัยฟรีเดย์ 1 วัน

พักโซอุนเคียว ออนเซ็น 1 คืน อาซาฮิคาว่า 1 คืน ซัปโปโร 2 คืน

++ ฟรี Wifi on bus ++ แช่ออนเซ็น ++ บุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์ 3 ชนิด พร้อม BBQ เครื่องดื่ม เบียร์ ไวน์ ไม่อั้น

บินตรงสู่ซิโตเสะสายการบิน AIR ASIA X เครื่องลำใหญ่ A330-300 น้ำหนักกระเป๋า 20 KG บริการอาหารร้อนเสิร์ฟพร้อมน้ำดื่มบนเครื่อง

วันเดินทาง ราคา จำนวนทั้งหมด จำนวนที่เหลือ
26 Jun 2018 - 01 Jul 201835,88800
27 Jun 2018 - 02 Jul 201834,8883434
03 Jul 2018 - 08 Jul 201838,8883410
04 Jul 2018 - 09 Jul 201836,88830
10 Jul 2018 - 15 Jul 201839,8883434
11 Jul 2018 - 16 Jul 201839,8883434
17 Jul 2018 - 22 Jul 201839,8883410
18 Jul 2018 - 23 Jul 201839,888360
24 Jul 2018 - 29 Jul 201839,888341
25 Jul 2018 - 30 Jul 201839,888350
31 Jul 2018 - 05 Aug 201839,8883432
01 Aug 2018 - 06 Aug 201835,8883420
08 Aug 2018 - 13 Aug 201839,8883434
14 Aug 2018 - 19 Aug 201836,8883434
15 Aug 2018 - 20 Aug 201835,8883434
21 Aug 2018 - 26 Aug 201836,8883434
22 Aug 2018 - 27 Aug 201835,8883434
28 Aug 2018 - 02 Sep 201836,8883434
29 Aug 2018 - 03 Sep 201834,8883434
04 Sep 2018 - 09 Sep 201835,8883434
05 Sep 2018 - 10 Sep 201835,8883434
11 Sep 2018 - 16 Sep 201835,8883434
12 Sep 2018 - 17 Sep 201833,8883434
18 Sep 2018 - 23 Sep 201835,8883434
19 Sep 2018 - 24 Sep 201834,8883432
25 Sep 2018 - 30 Sep 201835,8883434
26 Sep 2018 - 01 Oct 201834,8883434
More Info